MARSA CENTRE - Сграда с жилища и офиси (обекти за продажба)

  Обект

Застроена площ, 
кв.м

 Описание

 Изложение 
/посоки/

Застр. площ с ид. части, 
кв.м

Офис-101
Свободен

103

3 отделни помещения, WC, склад, видимост към площада

запад, север

120

Офис-102
Свободен

90

2 отделни помещения, WC, склад, видимост към площада

запад

105

Офис-103
Свободен

151

3 отделни помещения, WC, склад, гледка към площада

юг, запад

175

Офис-104
Свободен

89

2 отделни помещения, WC, склад, гледка към площада

юг

103

Офис-105
Свободен

151

3 отделни омещения, WC, склад, гледка към площада

юг, изток

175

Офис-106
Свободен

90

2 отделни омещения, WC, склад

изток

105

Офис-107
Свободен

119

3 отделни помещения, WC, склад

изток, север

139