MARSA CENTRE - Сграда с жилища и офиси (обекти за продажба)

МАРСА” АД, ХАСКОВО - СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

Фирмата е създадена през 1998 год. и е с основна дейност строителство, управление и търговия с недвижими имоти.