MARSA CENTRE - Сграда с жилища и офиси (обекти за продажба)

Сградата е ситуирана в собствен парцел. Застрояването е свободно, с изложение в четирите посоки. Сградата е с осем надземни етажа и един подземен  етаж с обща РЗП= 8600 кв.м. / вкл. подземен гараж/.  На партерния етаж се помещават два банкови офиса и заведение за хранене, което все още не е реализирано и е възможно да смени предназначението си. На първия етаж са разположени седем офиса. Втория етаж е смесен- тук се намират четири офиса и три апартамента. Трети, четвърти, пети и шести етаж се състоят от по седем апартамента, а поледния- седми етаж- от два панорамни апартамента. Подземния етаж е гаражен и съдържа 33 паркоместа за автомобили и 2 паркоместа за мотоциклети.

АРХИТЕКТУРА- Сградата е проектирана с изчистена, модерна визия и функционални разпределения. Архитектурният образ е постигнат с използването на прости форми и акцентиране върху разнообразие и богатство на материали и цветове. За фасадното оформление е използвана керамика, композитни пана, мазилка и др. Развито е и богато фасадно осветление. Входното фоайе и етажните коридори са оформени с декоративна мазилка и облицовка от дървесни плоскости по стените, а подът е от гранит. Таванът е оформен с декоративни цветни пана и вградени лампи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 • КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА е стоманобетонна, монолитна, гредова система. Сградата е осигурена на девета степен на земетръс по действащите норми. Фундирана е върху здрава основа, на обща фундаментна плоча. Основите и сутренните стени са защитени с английска бентонитова хидроизолация. Използван е високоякостен бетон клас В30.
 • ПОКРИВЪТ е плосък, с италианска трипластова лепена битумна хидроизолация. Топлоизолиран е с фибран с дебелина 10-25.
 • ТУХЛЕНИТЕ ЗИДОВЕ са изпълнени с тухли Винербергер. Топлоизолацията на външните стени е от 10 см каменна вата ROCКWOOL с хидроизолационна и паропропусклива мембрана. Финишното покритие на стените е от керамични плочи CREATON- немско производство и алуминиев композитен панел, окачени върху алуминиева конструкция на ЕТЕМ. Цялата система осигурява вентилируемост на пространството между керамиката и топлоизолацията, което е основа за създаване на здравословен микроклимат на обитаемата среда- без  конденз,  влага и мухъл.
 • МАЗИЛКАТА по стени и тавани е варо-циментова и гипсова мазилка, а замазката е армирана циментова.
 • ДОГРАМАТА е алуминиева, с прекъснат термомост, трислоен стъклопакет. Използвани са нискоемисионни и стъкло „четири сезона”. Всички фасадни прозорци, включително и терасите, са защитени с алуминиеви ролетни щори.
 • ВХОДНИТЕ ВРАТИ са блиндирани, изработка на фирма „Солид”. Гаражната врата е автоматична, секционна- с термопанели.
 • ПАРАПЕТИТЕ са комбинация от закалено стъкло и неръждаема стомана.
 • АСАНСЬОРИТЕ са три броя високотехнологични, електрически - за 8 и 12 лица, с модерна кабина и оборудвани с необходимите защити.
 • ИНСТАЛАЦИИТЕ са изградени с отлични материали и много добро качество.
 • Електроинсталацията се състои от силнотокова и слаботокова инсталация. Силнотоковата инсталация е изградена основно с мостови кабели, апартаментните табла са оборудвани с предпазители и дефектнотокови защити. Изградена е мълниезащита с изпреварващо действие. Слаботоковата инсталация включва кабелни трасета за домофонна, телевизионна и интернет инсталация за високоскоростен интернет.
 • Водопроводната инсталация е изградена от полипропиленови и полиетиленови тръби в топлоизолация, а отчитането е с водомер с дистанционен отчет. В подземното ниво са монтирани две помпи GRUNDFOS за повишаване на налягането в инсталацията. Канализационната инсталация е направена с дебелостенни канализационни ПВС-тръби. В подземния гараж е монтирана дренажна помпа за отпадни води, тъй като той е под нивото на терена.
 • Отоплението е предвидено с климатици- мултисплит и с термопомпи въздух- вода, монтирани на специално обособени за това места- техническа тераса. Вентилацията на баните е от ПВС тръби ф160 и индивидуален вентилатор, а на кухните- от коминни тела. В подземния гараж е изградена вентилационна система за извеждане на изгорелите газове от автомобилите.
 • Газовата инсталация е изградена с медни тръби, а чистия въздух и изгорелите газове се извеждат през вътрешни коминни тела от неръждаема стомана. Направена е и тръбната разводка за радиатори или конвектори.
 • Противопожарна инсталация е изградена в подземното гаражно ниво. Тя включва пожароизвестяване и вентилационна система, извеждаща дима и топлината при пожар.
 • ТЕРАСИТЕ са с вътрешно отводняване, топлоизолирани, с мазилка и бонд по стени и тавани, парапет от закалено стъкло и вградени ролетни щори пред парапета.

ОБЩИТЕ ЧАСТИ – входно фоайе, етажни коридори и стълбища са оформени стилно, с качествени и разнообразни материали. Подът е направен от гранит, а стените- от декоративна мазилка и МДФ-облицовка. Таванът е растерен, цветен, с вградени осветителни тела. Етажните врати са алуминиеви, остъклени.